Meer Muziek in de klas

De kiem van de fascinatie voor muziek ligt op school. Bij aansprekend muziekonderwijs. Wetenschappelijk onderzoek leert ons dat kinderen muziek nodig hebben. Het bespelen van een instrument draagt bij aan de motorische ontwikkeling en de ontwikkeling van het kinderbrein. Het samenspelen verbindt, versterkt sociale vaardigheden en, niet onbelangrijk, muziek draagt bij aan betere schoolprestaties.

Het belang van meer muziek in de klas wordt inmiddels breed erkend. Het is een belangrijke ambitie van minister Bussemaker van OCW. Ze heeft ter stimulering een aantrekkelijke subsidieregeling voor scholen beschikbaar gesteld en een Handreiking laten opstellen. In deze Handreiking staan concrete actiepunten om de doelstelling, structureel muziekonderwijs voor alle kinderen, te bereiken. Dit doen we onder andere door het opleiden van vakdocenten, het stimuleren van samenwerking tussen scholen en andere muziekinstituten en meer aandacht voor muziek in de media.

De Handreiking is het startschot voor een beweging met inmiddels een veelvoud aan partners en ambassadeurs. Die beweging noemen we ‘Méér Muziek in de Klas’. Hiermee wordt niet alleen de minister in haar ambitie geholpen, maar ook schoolbestuurders, docenten, ouders en uiteindelijk de leerlingen.

https://www.meermuziekindeklas.nl/

Artikel over Meer Muziek in de Klas in de Telegraaf