Kom in actie

Het initiatief voor de Friese Muziekbrigade is genomen door een werkgroep met vertegenwoordigers van Ateliers Majeur, Leeuwarden-Fryslân 2018, Keunstwurk en Cultuur Kwartier Sneek.

Het doel van de Friese Muziekbrigade is dat alle kinderen in Friesland de mogelijkheid hebben muziek te maken. Het is belangrijk dat kinderen een goed aanbod aangereikt krijgen waar zij zelf behoefte en plezier aan hebben. En dit aanbod moet niet incidenteel zijn maar structureel.

Platform  

De volgende stap is het opzetten van een platform: een provinciaal netwerk van partners die willen werken aan de toegankelijkheid en duurzame vernieuwing van het muziekonderwijs.
Kom in Actie - Friese Muziekbrigade
Met dit platform wordt de Friese Muziekbrigade een sterke provinciale samenwerking van een brede groep mensen uit scholen, muzikanten, ouders, kinderen, opleidingen en politiek. Mensen die willen nadenken over vernieuwing van het muziekonderwijs en die een samenwerking tot stand kunnen brengen. Niet alleen binnen Friesland, maar ook geïnspireerd door binnen- en buitenland.

Heb je belangstelling om partner te zijn van de Friese Muziekbrigade? Stuur een bericht, we nemen graag contact met je op.

Ik doe mee

Actiepunten

In het Friese Muziekbrigade overleg van 8 juni ’16 hebben we de volgende actiepunten geformuleerd:

  1. Talentontwikkeling
  2. Verbinding binnenschools/buitenschools
  3. Verbinding maken met PABO en conservatoria
  4. Provinciebrede pool creëren voor deskundigheidsbevordering
  5. Ontwikkeling / delen doorgaande leerlijn muziek
  6. Creëren van muzikale helden
  7. Verbinding met OMF werkwijze oa Korpsen in de Klas 

Per onderdeel zoeken we een trekker om het proces te initiëren.
Kom in Actie - Friese Muziekbrigade
Annemarie van der Reijden van Cultuur Kwartier Sneek is trekker van punt 1: Talentontwikkeling. Dieneke Zwiers, Kunstkade, zal starten met punt 2; Verbinding binnenschools & buitenschools. Johannes Terpstra, Keunstwurk, benadert OMF voor punt 7: Verbinding werkwijze van OMF met onder andere projecten zoals Korpsen in de Klas. Hij doet dit samen met Thijs Oud, Kunst & COO. 

We hebben meer trekkers nodig. Op welke manier zou je daar aan bij kunnen dragen? Of wil je je aansluiten bij één van de trekkers?

Ik doe mee