Johan Wakkie

Johan Wakkie is voorzitter stuurgroep sport en cultuur

Titel: Sport en cultuur, wat kunnen ze van elkaar leren?
Presentatie: Lokaal 06 om 15.35 -16.15 uur

Johan Wakkie spreekt over de verbinding tussen sport en cultuur, wat kunnen ze van elkaar leren, hoe kunnen ze elkaar verbinden en wat kunnen muziekdocenten leren vanuit de sportwereld.
Johan Wakkie is geïnspireerd door neuropsycholoog Erik Scherder, die hij voor het eerst in februari 2014 hoorde spreken. De hoogleraar van de Vrije Universiteit stelt dat de hersenen bij de jeugd het beste ontwikkelen door vooral aandacht te geven aan vier items; bewegen, gezond eten, muziek en denksport. Wakkie wil met zijn maatschappelijke project ‘Plan 4’ deze aspecten zo veel mogelijk verbinden. Hij zet zich er voor in dat in Nederland alle jongeren, maar, ter voorkoming van dementie, ook alle ouderen de genoemde items krijgen aangeboden.

Wakkie is daarvoor al op verschillende terreinen actief. Johan Wakkie is voorzitter van de stuurgroep sport en cultuur, voorzitter van het Nederlands Blazers Ensemble, adviseur  Jongeren op Gezond Gewicht, adviseur Gemeente Amsterdam, Adviseur Tata Steel, Adviseur Min OCW en Wakkie houdt regelmatig lezingen bij Hogescholen en Universiteiten over verscheidene thema’s binnen de sport, cultuur en maatschappij.

Johan Wakkie (Rotterdam, 1953) was 21 jaar werkzaam bij de KNHB, de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond. Hij startte in september 1993 als interimmanager en werd op 1 februari 1994 algemeen directeur. Hij organiseerde twee WK’s voor mannen en vrouwen samen. Tijdens het door hem georganiseerde WK hockey van 2014 in Den Haag kwamen alle aspecten van ‘Plan 4’ ruimschoots aan bod. Daar waren onder meer vier ministeries direct bij betrokken. Onder zijn leiding groeide de KNHB van 125.000 leden naar 250.000 leden en is daarmee qua grootte de vierde sportbond van Nederland.

Wakkie zorgde er met zijn bestuur en team van het bondsbureau voor dat de verenigingen werden ondersteund in de grote verandering van traditionele clubs naar clubs die belangrijke maatschappelijke functies vervullen. Voorts zorgde Wakkie ervoor dat er een langdurige vertrouwensrelatie ontstond tussen een aantal bedrijven en het hockey. Wakkie was zes jaar voorzitter van het Jeugdsportfonds, van 2006 tot 2012. Hij was daarvoor oprichter en voorzitter van Jeugdsportfonds Utrecht. Het Jeugdsportfonds ondersteunt kinderen waarvan de ouders of verzorgers geen geld hebben om hen lid van een sportvereniging te laten zijn. In 2006 hielp het fonds 8000 kinderen, dat aantal was in 2013 gestegen tot 30.000.

Van 1990 tot 1993 werkte Wakkie als manager HR bij de Nederlandse Sport Federatie (NSF) en vanaf 1992 tevens als interim-manager bij het Nederlandse Olympische Comité (NOC), tot aan de fusie van NOC*NSF in 1993. In de periode 1981 tot 1990 was Wakkie actief als belangenbehartiger van werknemers in de sport. Het begon met de ondersteuning van de op de CIOS afgestudeerden bij de FCN, vervolgens de professionele trainers en coaches van diverse organisaties aangesloten bij de NFWS (nu NL Coach).

In 1986 werd onder zijn leiding de Bond voor Werknemers in de Sport (BWS) opgericht. In deze periode werd de eerste cao van sportbonden afgesloten. Wakkie startte zijn carrière als beleidsmedewerker bij het IGOR in Alphen aan de Rijn. NOC*NSF, de sportbonden, Jongeren op gezond gewicht (JOGG), Tata Steel schaaktoernooi en heeft recent een documentaire gemaakt over Mustapha Eljarmouni ‘De Droomvermenigvulderaar’ over zijn Schaakschool in de Indische Buurt.

www.johanwakkie.nl

 

Johan Wakkie