Jan Jaap Knol

Jan Jaap Knol, directeur-bestuurder fonds voor cultuurparticipatie

Titel: Impuls muziekonderwijs
Presentatie: Kleine Zaal, plenair programma tussen 13-14 uur

Met de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie kunnen scholen investeren in meer en beter muziekonderwijs op de basisschool. Op 2 oktober 2016 gaat de regeling weer open voor de tweede ronde. Jan Jaap Knol, directeur van fonds voor cultuurparticipatie geeft een korte lezing over deze regeling.

728 scholen hebben bij het Fonds voor Cultuurparticipatie een aanvraag ingediend in de eerste ronde van de Impuls muziekonderwijs. Zij willen zich vanaf volgend jaar inzetten voor meer en beter muziekonderwijs op hun school. Het Fonds is blij met het grote enthousiasme dat uit de aanvragen spreekt. Om aan deze grote vraag tegemoet te komen heeft Minister Bussemaker (OCW) besloten het gereserveerde budget voor de derde ronde (2017) nu al beschikbaar te stellen aan het Fonds om in te zetten voor de eerste ronde. Dit betekent dat er deze ronde geen aanvragen afgewezen worden vanwege onvoldoende budget en alle aanvragen behandeld en beoordeeld zullen worden.

http://www.cultuurparticipatie.nl/subsidies/impuls-muziekonderwijs.html

Jan Jaap Knol