Ger Koopmans

Ger Koopmans is gedeputeerde Financiën, Sport, Cultuur  van de provincie Limburg.  Eén van zijn nevenfunctie is ambassadeur voor Nationale Werkgroep Muziekeducatie

Titel: DOOR! Masterplan Muziekonderwijs.
Presentatie: Kleine Zaal, plenair programma tussen 13-14 uur.

Een doorlopende leerlijn muziek van primair naar voortgezet onderwijs, die staat centraal in het project DOOR! Masterplan Muziekonderwijs van de provincie Limburg. Verschillende partners uit het culturele en onderwijsveld werken samen aan de ontwikkeling van deze leerlijn. Doel van het Masterplan Muziekonderwijs Limburg is het ontwikkelen, versterken en behouden van een toekomstbestendige muziekketen (voor talentontwikkeling) in Limburg waarin jong en oud op school en in de vrije tijd als professioneel musicus of muzikant zijn muzikale loopbaan naar eigen interesse en talent kan invullen.

 

Ger Koopmans