De Brigade

De Friese Muziekbrigade zet de muzikale ambitie van de kinderen en jongeren in Fryslân centraal!
Met het project De Friese Muziekbrigade werken we aan een breed netwerk waarin alle kinderen in de provincie Friesland dezelfde mogelijkheden hebben op muziekonderwijs en cultuuronderwijs in de breedste zin van het woord.

 

Friese MuziekbrigadeWegens de bezuinigingen en de diverse subsidieregelingen van verschillende partijen is er momenteel een grote versnippering van het muziekaanbod in Fryslân. De invloed van gemeentes is zeer verschillend binnen de provincie.
Om te bereiken dat elk kind in de provincie op een gelijkwaardige manier toegang kan krijgen tot muziekonderwijs zullen we onze krachten moeten bundelen. 

Katalysator

Naast een vernieuwingsimpuls, wil de Friese Muziekbrigade de bestaande culturele infrastructuur beter benutten. Zij dient als katalysator voor een goede afstemming en verbinding tussen de verschillende programma’s en regelingen. Onderlinge concurrentie en theoretische discussies worden vermeden aangezien de muzikale ambitie van de kinderen en jongeren in Fryslân centraal staat.

Doel

Het volgende doel hebben we geformuleerd:

 • Alle kinderen en  jongeren in Fryslân maken muziek vanuit de eigen leef- en woonomgeving
 • Alle kinderen en  jongeren in Fryslân krijgen de kans hun muzikale talent te ontplooien door middel van muziekaanbod binnen en buiten het onderwijs.
 • Alle kinderen en  jongeren in Fryslân maken muziek in een vorm die aansluit bij hun ontwikkeling en belangstelling waardoor ze langdurig muziek kunnen blijven beoefenen

Hoe kunnen kunstvakopleidingen, pabo’s, basisscholen, muziekaanbieders, overheid en beleidsmakers het muziekonderwijs in het onderwijs en in de vrije tijd gezamenlijk verder verbeteren? Welke concrete stappen kunnen gezet worden en wat is daarvoor nodig?

Samenwerken

Op de volgende manier zouden we dit willen realiseren:

 • Samen de schouders eronder = samenwerken
 • Bundelen van positieve energie
 • Toegankelijkheid, kwaliteit en vernieuwing muziekonderwijs
 • Leeuwarden-Fryslân2018 als vliegwiel en katalysator
 • Proeftuinen, muzieklabs, informeel leren, etc.
 • Creëren van veel goede, inspirerende plekken/presentatie/podia
 • Verbinden bestaande regelingen en structuren:
 1. gebruik maken van bestaande infrastructuur en netwerken
 2. gebruik maken van ontwikkeld materiaal, methoden en vormen
 3. gebruik maken van opgebouwde expertise

Platform

Friese MuziekbrigadeVoor de Friese Muziekbrigade is een werkgroep opgericht bestaand uit vertegenwoordigers van Ateliers Majeur, Leeuwarden-Fryslân 2018, Keunstwurk en Cultuur Kwartier Sneek. De volgende stap is het opzetten van een platform waarin een brede groep mensen zit die hier over wil nadenken en samenwerking tot stand wil brengen. Ik doe mee