Bruggen Bouwen Met Muziek

Bruggen Bouwen Met MuziekTwaalf scholen, negen korpsen, 282 kinderen en acht muziekdocenten maken met zijn allen muziek op school, in de klas en na schooltijd!
In schooljaar 2015-2016 hebben ze opgetreden bij korpsconcerten, Disney-concert, Heechspanning en andere festivals.
Schooljaar 2016-2017 gaan ze naast deze optredens ook spelen op 6 juni in Theater Sneek, op de Rabo Talent Battle, een schooloverstijgend talentfestival voor leerlingen in het PO, dat Akte2 organiseert met financiële steun van Rabobank Sneek-Zuidwest Friesland.

Meer informatie: Berni Dijkerman, projectleider en op de website Bruggen Bouwen met Muziek