Barend van Heusden

Barend van Heusden is hoogleraar Cultuur en Cognitie aan de RUG en heeft meerdere boeken geschreven over cultuur en cultuuronderwijs.

Titel boek 'Cultuur2' - Een fundamenteel denkkader voor cultuuronderwijs
Presentatie Rutger Hauerzaal 15.35-16.15

Cultuur2 biedt een theorie die inzicht geeft in wat cultuur is, welke bouwstenen je kunt onderscheiden en hoe die met elkaar samenhangen. Uitgangspunt is dat als je cultuuronderwijs wilt geven je iets moet weten over cultuur. Het boek bouwt voort op het onderzoeksproject Cultuur in de Spiegel.

Als je cultuuronderwijs wilt geven moet je iets weten over cultuur. Cultuur2 biedt daarom een theorie die inzicht geeft in wat cultuur is, welke bouwstenen van cultuur je kunt onderscheiden en hoe die met elkaar samenhangen. Het biedt een fundamenteel denkkader voor cultuuronderwijs waar een gemeenschappelijke taal uit voortvloeit. Deze taal werkt in alle leergebieden. De student krijgt de handvatten aangereikt, die nodig zijn om een visie te ontwikkelen en op stage of school passend cultuuronderwijs te maken. Hoe methodes en materiaal geschikt kunnen worden gemaakt voor cultuuronderwijs in de stageklas bijvoorbeeld..
Omdat cultuuronderwijs leerlingen leert over waarden is er behoefte aan een nieuwe manier van denken over waarden, cultuur en cultuuronderwijs. Binnen de opleiding speelt dit een rol, maar ook wanneer de student zelf voor de klas staat. Daarvoor legt Cultuur2 de basis.

Cultuur in de Spiegel, naar een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs was een meerjarig projectonderzoek, dat is uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen en SLO in samenwerking met 14 scholen primair en voortgezet onderwijs. Het onderzoek is gestart vanuit de vraag van het cultuur-educatieve veld naar structuur en onderbouwing voor cultuuronderwijs. Wat is de inhoud van cultuuronderwijs? Waarom is het belangrijk? Hoe verhoudt het zich tot de rest van het onderwijs? Hoe zorg je dat het past bij de leerling?
De ambitie van de onderzoek-partners is docenten en scholen het kader te leveren van waaruit zij een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs kunnen ontwikkelen die aansluit bij hun eigen schoolvisie, die afgestemd is op hun leerlingen en is kan worden geïntegreerd in het schoolcurriculum. Meer informatie