Suzan Lutke

Suzan Lutke is adviseur, consultant, docent, saxofonist, onderwijskundige trainer en coach

Titel: Ik wil ogen zien stralen. Waarom vind jij muziekonderwijs belangrijk?
Presentatie: Lokaal 06 om 14.20 - 15.05 uur

In deze gloriedagen van muziekonderwijs, vraag ik me het volgende af: hoe kunnen we samen zorgen voor een duurzame verandering? In mijn optiek is er maar één manier: Iedereen die vanuit een innerlijke noodzaak leerlingen wil zien stralen door muziek, in zijn of haar kracht zetten en met elkaar verbinden:

  • Directeuren die verlangen naar een ‘andere school’ moeten we begeleiden, bevragen en inspireren.
  • Leerkrachten die klaar zijn met alleen het hoofd van hun leerlingen moeten we ondersteunen. We moeten hen  uitdagen, veiligheid en mogelijkheden bieden.
  • Musici (en dat zijn voor mij ook de vakleerkrachten muziek) die hun ‘oer-muzikaal-zijn’ willen delen, moeten we laten zien dat je leerlingen niet vol hoeft te stoppen met het heilige ambacht, maar dat je ze ook kunt uitdagen om muzikaal te zijn vanuit hun eigen beleving. Dat je deze prachtige processen kunt begeleiden in plaats van te sturen op muzikale eindproducten die ‘DWDD-waardig’ zijn.

De eerste vraag die iedereen zich zou moeten stellen is: Waarom wil ik muziekonderwijs? Wat zijn mijn drijfveren om muziek en kunst structureel aan te bieden op school?  Dat maakt namelijk dat je een  afgewogen keuze kunt maken wat je wilt dat leerlingen precies leren en hoe je het onderwijs zo gaat vormgeven dat het beklijft. En dan kun je bedenken hoe je zorgt voor een werkelijke attitudeverandering bij leerlingen, leerkrachten, directeuren, ouders en musici.

Hopelijk levert dat een prachtig divers beeld op van orkesten in de klas, schoolkoren, compositieprojecten voor kleuters, streetbeats en nieuwe versmeltingsvormen tussen alle kunsten.

Voor mij is het antwoord op de waarom-vraag helder. Ik wil ogen zien stralen. Ik wil leerkrachten en musici helpen hun professionele eigenwaarde terug te vinden door ze een plek te geven waar ze zich kunnen bezinnen en ontwikkelen. Ik wil dat kinderen de pracht van hun binnenwereld leren ontdekken, gebruiken en verder ontwikkelen. Ik wil een samenleving waarin we elkaar opnieuw kunnen en durven bezien. Ik wil muurtjes omver gooien, met open vizier het veld in, het evenwicht verstoren om een nieuwe balans te kunnen vinden. Ik wil dat er ruimte is voor alles, zodat we niemand hoeven buiten te sluiten. Muziek en kunsteducatie kunnen juist daarin enorm helpen. Het leert ons opnieuw en misschien anders te kijken. Naar onszelf, naar de ander en naar de wereld waarin we leven. Het leert ons ook daartussen te verbinden.

Dit is een bewerkte versie van een blog van Suzan Lutke. Meer blogs van haar hand: http://suzanlutke.blogspot.nl

SuzanLutke