Marleen Miedema en Bernadet de Jager

Marleen Miedema, directeur bij Penta Primair en projectleider Cultuureducatie en Bernadet de Jager, senior onderzoeker Cedin

Titel: Betekenisvol Muziekonderwijs met Living Lab
Presentatie: Lokaal 08 om 15.35-16.15 uur

Betekenisvol Muziekonderwijs met Living Lab. Leerkrachten en vakdocenten werken samen middels een Living Lab om muziekonderwijs een duurzame en betekenisvolle plek in het onderwijs te geven. Naast muzikale ontwikkeling is er aandacht voor samenhang met andere vakgebieden.

Wat leren groepsleerkrachten van muziekschooldocenten en andersom? De werkwijze “Living Lab” ondersteunt het optimaal gebruik van de expertise van muziekdocenten en leerkrachten en het gestructureerd werken aan zelfgekozen doelen. Hoe gaat dat precies? Bernadet de Jager (onderzoeker Cedin) en Itie van den Berg (senior consultant educatie) hebben in het kader van het project Betekenisvol leren met muziek in het Westerkwartier Living Lab ontwikkeld.

Itie van den Berg: bij Living Lab valt en staat het met overleg. Je begint met een intakegesprek, dat betekent dat je tijd moet reserveren om samen de les voor te bereiden. Je gaat elkaar om hulp vragen, samen afspreken hoe je gaat terugkijken. Samen doelen stellen is heel erg belangrijk als je resultaten wilt behalen. Heb je gekeken naar wat je binnen muziek wilt bereiken, kan het aansluiten bij taal, rekenen, maar ook doelen voor jezelf stellen: wat wil jij leren? Het aanleren van een nieuw liedje bijvoorbeeld. De muziekdocent heeft soms heel veel variaties die jullie niet kennen en waar je als leerkracht van kan leren. Maar jullie hebben als leerkrachten heel veel variaties als het gaat om klassenorganisatie en daar kan een muziekdocent weer van leren. En dan komt echte samenwerking tot stand.

Living Lab