Jaap Kastelein

Jaap Kastelein, eigenaar Jaap Kastelein educatie Muziek & Media

Titel: Hoe houd je kinderen gemotiveerd om zelf muziek te maken?
Workshop: Zaal ntb, van 15-15.45 uur

Om kinderen te motiveren om zelf muziek te maken is goede stap, maar om ze enthousiast te houden is nog niet zo eenvoudig. In deze workshop lichten we een tipje van de sluier op en wordt er een succesvolle methodiek besproken.

Jaap Kastelein studeerde aan de pedagogische academie en het conservatorium (hoofdvak saxofoon). Na jaren van lesgeven aan verschillende muziekscholen ontwikkelde hij vanuit de praktijk succesvolle lesmethoden voor blaasinstrumenten en slagwerk, die in heel Europa hun weg hebben gevonden.

Na het grote succes van de methode Horen, lezen & spelen hebben Michiel Oldenkamp en Jaap Kastelein hun aandacht gericht op lesmateriaal voor blazersklassen. Zij bedachten een compleet nieuwe methode voor jonge blazers en slagwerkers vanaf ongeveer 8 jaar oud. De methode is ontwikkeld in nauwe samenwerking met professionals uit de wereld van blazersklassen, muziekscholen en conservatoria in Nederland en Duitsland. Het resultaat is een moderne, op de leerling geschreven methode die aan alle hedendaagse eisen van het muziekonderwijs voldoet.

Samen leren samenspelen is een methode voor blazersklas en  instrumentale les in één. Deze twee leerlijnen sluiten naadloos op elkaar aan. De instrumentale leerlijn biedt stukken van verschillend niveau, zodat er voor iedere leerling voldoende uitdaging in zit. Elke leerlijn is goed te herkennen aan zijn eigen kleu. De eerste lessen zijn gericht op de specifieke instrumenten. Hiermee komen we tegemoet aan de wens uit de praktijk om te beginnen op een manier die logisch is voor elk afzonderlijk instrument. Vanaf les 5 vormen de stukken voor blazersklas de basis van de methode.

De logische opbouw en overzichtelijke lay-out maken de methode aantrekkelijk voor kinderen.

De methode kan in verschillende bezettingen worden gebruikt – in  kleine of grote groepen, harmonie, brassband of fanfare. In de uitgebreide partituur staan nuttige tips en aanvullende oefeningen om de leerlingen ook auditief te scholen en het samenspel te bevorderen.

Jaap Kastelein
Methode Samen leren samenspelen