Henk Jan Honing

Henk Jan Honing is hoogleraar muziekcognitie Universiteit van Amsterdam

Titel Wetenschappelijk onderzoek "Iedereen is muzikaal"
Presentatie: Keynote speaker tussen 13 - 14 uur in de Kleine Zaal

Meeklappen op de maat van muziek: we kunnen het allemaal. Ook het herkennen van een liedje is voor de meesten van ons een fluitje van een cent. Maar hoe vanzelfsprekend is dat eigenlijk? En wat heeft het met muzikaliteit te maken?

Het boek Iedereen is Muzikaal krijgt lovende recensies en is te bestellen op www.iedereenismuzikaal.nl

‘Henkjan Honing veegt op grondig onderbouwde wijze de vloer aan met mensen die zichzelf zonder na te denken wegzetten als a-muzikaal.’ VPRO Boeken
'Met dit boek raakte Henkjan Honing een zenuw in de samenleving.' Folia
‘Muzikaliteit [is] veel wezenlijker voor de mens dan we dachten.' Filosofie Magazine
‘Mensen horen tonen die niet bestaan en brengen orde aan waar die niet is.' NRC Handelsblad | Boeken
‘Een belangrijke bijdrage aan het muziekonderzoek.' NRC Handelsblad | Wetenschap
‘Het grote verhaal over hoe het nu precies zit met het luisteren naar muziek.' Volkskrant | Kennis

Henk Jan Honing
Iedereen is muzikaal